Консултантски услуги, проектиране, поддръжка, резервни части и консумативи

Проектиране на нови предприятия, доставка на оборудване и/или доокомплектовка на съществуващи производствени предприятия.

Съобразно с Вашите изисквания и нужди, ние предлагаме:

- Консултация, за правилният подбор на производителите на машините с най-добро съотношение между цена и качество

- Консултация, за правилният избор при съчетаване на производствения капацитет на отделните машини

- изготвяне на подробен план за разположение на оборудването

сибекс инжинеринг


- Доокомплектовка на наличното производство с цел увеличаване на производствения капацитет, подобряване на нивото на автоматизация и увеличаване на производствената ефективност

- Доставяне на допълнителни форматни части за нови продукти

- Доставка на употребявани машини

- Рециклиране на употребявани машини

- Доставка на резервни части